"SJIB, DAT IS LEERRIJK EN HIP!"

MIDDENSCHOOL

 

De eerste graad zit op de scholencampus aan de Pastoor Pitetlaan. Een apart gebouw met een eigen speelplaats geeft rust en ruimte. De werking van de middenschool is afgestemd op die van de bovenbouw maar het team en de directie leggen accenten eigen aan de leeftijd van de leerlingengroep.

 

Gedurende twee schooljaren begeleiden wij de leerlingen in het ontdekken van hun talenten en het maken van een goede studiekeuze voor de tweede graad.

Inschrijven 2022-23

STUDIEAANBOD

EERSTE GRAAD

1ste LEERJAAR A

2de LEERJAAR

Module 1 Eye4Talent

Module 2 Latijn

- Klassieke talen

- Economie en organisatie

- Moderne talen en wetenschappen

- STEM

- Maatschappij en welzijn

LESSENTABELLEN

Module 1

EYE 4 TALENT

Gedurende 2 uur per week volg je E4T en kies je drie projecten uit een gevarieerd aanbod. Tijdens de onthaaldagen kan je je voorkeuren hiervoor opgeven.

Gedurende elk trimester word je uitgedaagd om creatief en probleemoplossend je horizon te verruimen. Zo krijg je meer zicht op je interesses en talenten.

@rt = smart

Je spreekt je artistieke talenten aan door te observeren, te kijken en te luisteren, te ontdekken, te creëren en vooral samen te werken.

Onderneem!

Je bedenkt  en organiseert en je houdt rekening met allerlei factoren die je succes kunnen beïnvloeden.

Spartacus

Je sport en beweegt, wetenschappelijk verantwoord en onderbouwd.

STEM

(Speurneuzen/Toekomst/Escape/Move-it)

Je spreekt je nieuwsgierigheid aan, je wil weten hoe iets werkt, je exploreert en experimenteert.

A cup of English

Je leert de Engelse taal spelenderwijs en je maakt kennis met de typische Engelse gebruiken.

Durf!

Je daagt jezelf uit en je durft de uitdaging aan te gaan je droom waar te maken.

Module 2

LATIJN

Kies je voor 4 uur Latijn, dan kom je in contact met de taal, de denkwereld en de cultuur van de Grieken en de Romeinen en krijg je gedurende het schooljaar ook enkele vakoverstijgende projectdagen.

Accent ‘STEM’:

Tijdens deze uren leg je het accent op projectmatig werken rond verschillende thema’s, waarbij we rekenen op grondig onderzoek, uitdagend ontwerp en knappe realisaties.

 

Accent ‘Labo-wetenschappen’:

Je onderzoekt en experimenteert graag. Met laboratoriumproeven zal je de aangebrachte theorie toetsen aan de werkelijkheid.

 

Accent ‘Economie’:

Tijdens deze uren ga je door eenvoudig onderzoek meer inzicht krijgen in onze maatschappij, ontwikkel je je ondernemerszin en doe je heel wat financiële kennis op.

 

Accent ‘Sociale wetenschappen’:

Hier ga je op zoek naar jouw plaats in de samenleving, ontwikkel je je sociale vaardigheden en bestudeer je het gedrag van de mens in alle aspecten van de maatschappij, zoals gezondheid, welzijn, cultuur, voeding...

 

Accent ‘Wiskunde/Frans’:

Tijdens deze uren werk je op jouw ritme en tempo, leggen we het accent waar jij het nodig vindt.

BROCHURE 2022-2023

 

Voor jou is de zoektocht naar een nieuwe school begonnen!

Wat fijn dat onze school jou zo interesseert. Deze brochure

laat alvast zien wie we zijn, wat we doen en waarom ook jij

hier je plekje kan vinden.

We nemen je graag mee in ons verhaal. Veel (lees)plezier!

Download de brochure

SCHOOLKALENDER

 

Ben je graag op de hoogte van onze jaarplanning? Kijk dan zeker eens op onze schoolkalender.

SCHOOLREGLEMENT

 

Een eerste voorwaarde om degelijk onderwijs te kunnen verstrekken, is te zorgen voor een gedisciplineerd en ordelijk verloop.

Onze “leefregels” zijn uitgeschreven in het schoolreglement, waarvan elke ouder bij de aanvang van het schooljaar een exemplaar ontvangt. De meest praktische punten hieruit zijn opgenomen in de agenda van de leerlingen.

 

“Goede afspraken maken goede vrienden” is een leuze die wij hanteren. Dit komt alleen maar een aangename sfeer ten goede.

PRIVACY

 

 

De school doet haar uiterste best om bij de verwerking van persoonsgegevens te voldoen aan verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

>