Sjib > wie is wie

CLB

"SJIB, DE BESTE VAN ALLEMAAL"

>

MIDDENSCHOOL

BOVENBOUW

SJIB IS HOT

WIE IS WIE

CONTACT

OKAN

LINKS

ROUTE

WIE IS WIE

 

SCHOOLBESTUUR

V.Z.W. SINT-JOZEFSINSTITUUT BETEKOM

Voorzitter:

Mevrouw Gaby Verhaegen

 

Leden:

Mevrouw Monica Van Brussel, meester Christiaan Goris, de heer Andy Thys, de heer Raymond Wittemans, en de heer Christian Desloovere

 

Administratieve zetel:

Prof. ScharpƩlaan 23, 3130 BETEKOM

tel. 016 56 96 44

INSCHRIJVINGEN

DIRECTIE

Middenschool:

De heer Jan Croes

Bovenbouw:

Mevrouw Katelijn van Lommel

OPVOEDERS

Middenschool:

Mevrouw Karla Heremans

Mevrouw Ann Joris

Mevrouw Xan Del Valle

Bovenbouw:

Mevrouw Sien Coomans

Mevrouw Carmen Van Lommel

Mevrouw Eve Weckx

De heer Timothy Geens

INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

Diensthoofd:

De heer Koen Herregods

 

Leden:

Mevrouw Karla Heremans

Mevrouw Carmen Van Lommel.

SCHOOLRAAD

Afvaardigingen vanuit het personeel, de ouders, de leerlingen en de lokale gemeenschap.

CLB

Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Bekaflaan 63

3200 AARSCHOT

tel. 016 56 72 39

LEERLINGENBEGELEIDING

Middenschool:

Mevrouw Mireille Baetens

Mevrouw Rita Vandueren

Bovenbouw:

Mevrouw Emily Claes

Mevrouw Saar Henderieckx

OUDERRAAD

Voorzitter:

Hans Lippens

 

Secretaris:

Nancy Goossens

SCHOLENGEMEENSCHAP

 

Damiaaninstituut, Aarschot

Instituut Sancta Maria, Aarschot

Sint-Jozefscollege, Aarschot

 

Samen hebben deze 4 scholen ongeveer 4000 leerlingen.

De scholengemeenschap wordt bestuurd door de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur. Het College van Directeurs (Codi) doet, onder leiding van een coƶrdinerend directeur, het voorbereidende werk. Via een werkgroep 1ste graad wordt er nauw samengewerkt en geprobeerd via een aantal afspraken een deel van de schoolwerking op mekaar af te stemmen.