"SAMEN JEZELF ZIJN IN BETEKOM!"

BOVENBOUW

 

De leerlingen, het leerkrachtenteam en de directie van de tweede en derde graad zitten op de campus gelegen aan de Professor Scharpélaan. Ook de OKAN-leerlingen vinden hier hun plek. Samen wordt er gewerkt aan een kwaliteitsvolle opleiding in een sfeer van openheid en vertrouwen.

INSCHRIJVINGEN

STUDIEAANBOD

Gemeenschappelijk jaar

- Latijn

- Moderne Wetenschappen

- Sociale en Technische Vorming

TWEEDE GRAAD

3de en 4de jaar TSO

3de en 4de jaar ASO

- Economie

- Wetenschappen

- Sociale en Technische

   Wetenschappen

- Economie - Moderne Talen

- Economie - Wiskunde

- Moderne Talen - Wetenschappen

- Wetenschappen - Wiskunde

- Sociale en Technische

   Wetenschappen

OKAN

Verklaring van de

gebruikte afkortingen:

ASO:

Algemeen Secundair Onderwijs

TSO:

Technisch Secundair Onderwijs

OKAN:

Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers

EERSTE GRAAD

1ste LEERJAAR A

2de LEERJAAR

DERDE GRAAD

5de en 6de jaar ASO

5de en 6de jaar TSO

LESSENTABELLEN

SCHOOLKALENDER

 

Ben je graag op de hoogte van onze jaarplanning? Kijk dan zeker eens op onze schoolkalender.

SCHOOLREGLEMENT

 

Een eerste voorwaarde om degelijk onderwijs te kunnen verstrekken, is te zorgen voor een gedisciplineerd en ordelijk verloop.

Onze “leefregels” zijn uitgeschreven in het schoolreglement, waarvan elke ouder bij de aanvang van het schooljaar een exemplaar ontvangt. De meest praktische punten hieruit zijn opgenomen in de agenda van de leerlingen.

 

“Goede afspraken maken goede vrienden” is een leuze die wij hanteren. Dit komt alleen maar een aangename sfeer ten goede.